Show sidebar
ჩვენება 9 24 36

MAKITA – B-10366 პიკა SDS-MAX

45.00

პიკა SDS-MAX

MAKITA – B-14071 პიკა SDS-Plus

45.00

პიკა SDS-Plus

* სიგანე: 40 მმ

* სიგრძე: 260 მმ

MAKITA – B-23064 პიკა SDS-MAX

45.00

პიკა SDS-MAX

MAKITA – D-34182 პიკა SDS-MAX

20.00

პიკა SDS-MAX პირამიდული

* სიგრძე: 400მმ

MAKITA – D-34198 პიკა SDS-MAX

30.00

პიკა SDS-MAX პირამიდული

* სიგრძე: 600 მმ

MAKITA – D-34213 პიკა SDS-MAX

20.00

პიკა SDS-MAX

* სიგანე: 25 მმ

* სიგრძე: 400 მმ

MAKITA – D-34235 პიკა SDS-MAX

25.00

პიკა SDS-MAX

* სიგანე: 50 მმ

* სიგრძე: 400 მმ

MAKITA – P-05505 პიკა SDS-Plus

40.00

პიკა SDS-Plus პირამიდული

* სიგრძე: 250 მმ

MAKITA – P-05511 პიკა SDS-Plus

40.00

პიკა SDS-Plus

* სიგანე: 20 მმ

* სიგრძე: 250 მმ

MAKITA – P-05533 პიკა SDS-Plus

45.00

პიკა SDS-Plus

* სიგანე: 22 მმ

* სიგრძე: 250 მმ

MAKITA – P-16243 პიკა SDS-MAX

30.00

პიკა SDS-MAX პირამიდული

* სიგრძე: 400 მმ

MAKITA – P-16271 პიკა SDS-MAX

30.00

პიკა SDS-MAX

* სიგანე: 25 მმ

* სიგრძე: 400 მმ